برخی از مشتریان ما

شیر اتوماتیک استاندارد- شیر سنسوری - شیر چشمی استاندارد - شیر لمسی - شیر الکترونیکی - شیر برقی - شیر اتوماتیک - شیر حسگر - شیر کاهنده مصرف - شیر مادون قرمز - شیر آب - شیر روشویی - شیر حمام - شیر آشپزخانه - شیر ظرفشویی - شیر توالت - شیر آزمایشگاهی - شیر اهرمی -شیر بهداشتی  شیر آب و فاضلاب - ادارات - مدل -اشیرآلات اتوماتیک - شیرآلات سنسوری - شیرآلات چشمی - شیرآلات لمسی - شیرآلات الکترونیکی - شیرآلات برقی - شیرآلات اتوماتیک - شیرآلات حسگر - شیرآلات کاهنده مصرف - شیرآلات مادون قرمز - شیرآلات آب -  - شیرآلات آزمایشگاهی - شیرآلات اهرمی -شیرآلات بهداشتی -شیرآلات مسجد- استخدام بازاریاب فعال در سراسر ایران - bolanda automatic faucet , sensor faucet , lever faucet , sanitry faucet , electronic faucet , classic faucet , kwc faucet , sloan faucet , macfaucet , iran faucet , aquis faucet , iqua faucet , arab faucet , american faucet , water saving , hygiene , electric faucet , toto faucet , faucets , valve , tap , hanza , grohe faucet Automatic Faucet/Tap - Touch-Free Faucet/Tap - Sensor Faucet/Tap - Infrared Faucet/Tap - bolanda sanat jahan afraz -