پرلاتور کاهنده رزوه داخل (6 لیتر در دقیقه)

0 رای دهی
موجود در انبار
پرلاتور (آبفشان) کاهنده مصرف خروجی ثابت 6 لیتر
 برگشت به: محصولات کاهنده مصرف

پرلاتور کاهنده رزوه داخل (6 لیتر در دقیقه)