پرلاتور کاهنده مصرف مفصلی

0 رای دهی
موجود در انبار
آبفشان کاهنده مصرف خروجی ثابت مفصلی
 برگشت به: محصولات کاهنده مصرف

خروجی ثابت در فشار های مختلف
خروجی 6  لیتر در دقیقه
ترکیب آب و هوا
رزوه از داخـل - رزوه از بیرون
در مدل های کاهنده معمولی و ضد رسوب

نظرات

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

پرلاتور کاهنده مصرف مفصلی